Vanliga frågor 


Har ni andra funderingar så hör gärna av er.


1. Måste jag byta tak innan?


Om du funderar på att installera en solcellsanläggning men inom kort behöver byta tak. Då rekommenderar vi att man gör det innan man installerar solpanelerna. Det blir mycket större kostnad i slutändan om man mitt under solcellsanläggningens livslängd ska ta bort anläggningen för att byta tak och sedan montera anläggningen igen.2.Producerar solcellerna vid strömavbrott? 


Nej, Solcellerna producerar inte under strömavbrott om de är kopplade till elnätet. om man inte har batteri och en så kallad backup-box.3. Var är vi verksamma?


Vi är verksamma i södra Sverige. 4. Krävs det bygglov? 


Allmänt så krävs det inget bygglov bara vid specifika fall:

- Huset är K-märkt.

- När solcellerna ör integrerade i taket.

- Då solceller inte får lov att sättas upp enligt områdets detaljplan.

- Huset ligger placerat i ett område av riksintresse för totalförsvaret.

- Installation på ett tak som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde. 

- Då panelerna inte följer taklutningen.