GRÖN TEKNIK - Vad gäller skattereduktionerna för? 
Skattereduktion ges med 20% av kostnaden för arbete och material av installation av nätanslutet solcellsanläggning

Installation av nätanslutet solcellssystem.

Batterilagring av egenproducerad energi ges med 50% av kostnaden för arbete och material. 

Laddningspunkt för elfordon ges med 50% av kostnaden för arbete och material. 
Beloppet för grön teknik som du kan erhålla är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan utnyttja avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. 


Det är vi som företag som begär utbetalning från Skatteverket och avdraget blir direkt på fakturan. 


Använd gärna skatteverkets tjänst räkna ut din skatt för att göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan erhålla. Extra viktigt som du har utnyttjat både rot- och rutavdrag och skattereduktion för grön teknik 1 år. 


Vem kan erhålla grön teknik avdrag?


 För att erhålla reduktionen för installation av grön teknik ska följade kriterier vara uppfyllda:

- Du ska äga bostaden när arbetet utförs.

- Du, eller din föräldrer ska använda bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.

- Du själv ska betala för arbetet

- Du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja där reduktionen är högst 50 000:- per person och år. 

- Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt eller bo utomlands men väljer att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen. 

- Du ska ha fyllt 18 år senast vid årest slut. 

- Du ska vara vid liv nör arbetet utförs ( Ett dödsbo kan få skattereduktion för installationer som utfördes före dödsfallet. En ensam dödsbodelägare kan få avdrag för arbeten som utförs och betalas efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket). 


Du kan inte få skattereduktion om du anlitar din enskilda firma för att utföra arbete i din egen bostad.